A börzsöny

2021. szeptember 15.

a börzsöny

Magyarországon számos csodálatos hegység található. Mai cikkünkben a Börzsönyről írunk, ismerjük meg ezt a csodás régiót és tudjunk meg többet a földrajzi elhelyezkedéséről és történetéről.

Földrajz

A Mátrához hasonlóan a Börzsönyt is alapvetően vulkanikus eredetű kőzet alkotja. Földtörténeti szempontból viszonylag fiatal hegységnek tekinthető, hiszen mindössze 15-18 millió éve keletkezett. Többnyire andezit az alkotó kőzete, de a hegység lábánál megtalálható az ősi kristályos pala és a tengeri üledék is. Az utóbbi felszínre került, leletanyagban gazdag vidéke az Észak-Börzsönyben található Honti-szakadék. A hasadékban járva kitárul előttünk a múlt, és megkövesedett tengeri állatok, csigák vázát pillanthatjuk meg a homokos, agyagos oldalfalakon.

A hegység mai arculatát azonban a területén működő, heves kitöréseikről híres ősvulkánok alakították ki. A „Vezúv-típusú” szupervulkán berobbant krátere, az úgynevezett kaldera, ma is jól látható a szakavatottabb szemlélődő számára. Sőt a Magas-Börzsöny főgerincén könnyen lekövethető, a nem kis szintemelkedést leküzdő útvonala (Miklós-tető – Magosfa – Csóványos – Nagy-Hideg-hegy – Várbérc – Holló-kő – Jancsi-hegy 3-4 kilométer átmérőjű gyűrűje.)

Az erős robbanásokkal, kőzetszórással járó kitörések jellegzetes kőtaréjokkal, kőfolyásokkal tarkított tájat hoztak létra. Helyenként különlegesebb formájú, összecementálódott kő-mostrumokat alkotva, mint pl. az Oltár-kő, a Viski-kövek, vagy a Csóványost a Nagy-Hideg-heggyel összekötő gerincen található Korona-kő – hogy csak párat említsünk az ismertebb turista látnivalók közül.

Legmagasabb pontja a már korábban említett Csóványos, 938 méterrel magasodik a tengerszínt fölé. Érdekességképpen, érdemes elgondolkozni a hegy nevének eredetén, ugyanis a feltevések szerint a „csalányos” vagy „csalános” szóból ered, mivel névadói csalán bokrokat találtak a meredek gerincein, a napjainkban ismert montán bükkös helyett. Impozáns méreteivel a Csóványos benne van Magyarország 20 legmagasabb hegycsúcsa között, ahová minden irányból jól karbantartott turistautakon juthatunk fel, igaz minden településtől távol, minimum 8 kilométeres, intenzív hegymenetet követően. De az 1978-as évben épült, majd pár éve kilátóvá átalakított, 22,6 méter magas geodéziai mérőtoronyból elénk táruló panoráma megéri a fáradozást. Háborítatlan erdőség amerre a szem ellát, sőt, ha szerencsénk van, és tiszta időben érkezünk, még a Magas-Tátra hófedte vonulatait is megpillanthatjuk a messzeségben.

Kilátás a kaldera kráterre
Növényvilág

A Börzsöny nagyrészét sűrű erdőség fedi, pont ebben rejlik a vadregényessége is, hiszen utakkal és településekkel viszonylag ritkán szabdalt, háborítatlan vadon. Különösen ha a központi részére tekintünk, amit körbe, a peremterületeken határol a kis falvak sora (Perőcsény, Nagybörzsöny, Kemence, Bernecebaráti, Diósjenő). Középső része, ami magába foglalja a fokozottan védett, Natura 2000-es besorolású Csarna-völgyet is, összefüggő zöld tömeget alkot. Ezen a háborítatlan vidéken él többek között a rejtőzködő macskaféle ragadozó a hiúz is, aminek jelenlétére számos tábla figyelmezteti az ide látogatót, hiszen hosszú éveken keresztül folyt itt a hiúz és a farkas kutatása a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Szent István Egyetem munkatársainak vezetésével.

A szelídebb képet festő Dél-Börzsöny teljes egészében a tölgy régióban fekszik. Majd ezt a magasabb régió felé haladva a gyertyános tölgyes váltja fel nagyjából 700 méteres magasságig. Még magasabban bükkösökkel találkozunk, amiről érdemes megemlíteni, hogy a jégkorszak idején is fő erdőalkotó fafaj volt.

Állatvilág

A növényvilágának változatossága egyben az állatvilág, fajban és egyedszámban való gazdagságát is jelzi. Az ízeltlábúak közül fontos kiemelni a tiszta hegyi patakokban lakó kövi rákokat, illetve az öreg bükkös erdők szürkéskék színben pompázó havasi cincérét, mely egyben a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata is. A hüllők és kétéltűek közül a foltos szalamandra érdemel mindenféleképpen említést, hiszen ez a védett elevenszülő egyre több helyen kiszorul az élőhelyéről, mivel nagyon érzékeny a környezetszennyezésre. A börzsönyi rengeteg érintetlenségét kiválóan jelzi, hogy egy-egy esős túra alkalmával a patakvölgyekben járva, akár több száz szalamandrával is találkozhatunk.

Szép számmal található az erdőségben gímszarvas, őz, vaddisznó és a déli domboldalakon muflon is. E vadbőség miatt igen kedvelt úti cél a vadászok körében, amiről erről számos emlékhely tanúskodik. Itt ejtette el József főherceg az ezredik szarvasbikáját, a Királyháza melletti gerincen 1909. szeptember 24-én, amit azóta is egy kő obeliszk jelez. Fekete István novellás kötetének névadó kunyhója, a Rózsakunyhó is itt található Kóspallag közelében, melynek falai között a híres Afrika kutató Kittenberger Kálmán is előszeretettel megfordult. Kitti egyébként öregkorát a Dunakanyar ezen részén töltötte, a Nagymaroson található Sylvia-lakban. Bársony Istvánt is rabul ejtette a Börzsöny szépsége, számos novellája született erről a tájról, sőt a Tűzköves-forrás eredetmondája is az ő tolla nyomán született. De nem csak írt róla, hanem járta is az erdőséget, erre utal a Bársony-állás elnevezésű kő, az író kedvenc szalonkázó völgyében.

Legendák

A hegység kincseihez hozzátartozik a mintegy 350 db erősen váltakozó vízhozamú forrás, és néhány barlang is. Az utóbbiakban igaz nem bővelkedik, de három említésre érdemes biztosan akad, már csak a hozzájuk köthető legendák miatt is.

A Duna túlpartján lévő Dömösről is jól láthatóak a Szent Mihály-hegy oldalában található Remete-barlangok. A kilenc, zömében beomlott barlangüreg emberi kezek munkái, lakóiról hiteles adatok nem maradtak fenn. Feltételezhető, hogy I. András király idejében betelepült bazilita szerzetesek lakhelyeként funkcionáltak, míg mások a zebegényi bencés apátság maradványait keresték ezen a helyen, de felmerült az építmény római őrhely rendeltetése is. Az Árpád-kori jelenlét teljességgel bizonyítható és valószínűleg valamelyik szerzetesrend építőtevékenységének emlékei.

A Remete-barlanghoz számos legenda kapcsolódik. Az első egy bűnös szerzetesről szól, aki a dömösi monostorból menekült fel a sziklafalba vájt barlangba. Ennek a szerzetesnek volt egy szamara, melynek a hátán kétfelől lefüggő edénykékben vizet szállított nap, mint nap a remetének. Rosszindulatú emberek egyszer a szamár edénykéit telerakták levegővel felfújt béllel, s mikor a szamár a Duna partjára ment vizet meríteni, a folyóba lépve nem érezte meghúzódni a vizes edényeket tartó szíjat és így tovább ment, mint ameddig lehetett volna, és elsodorta a víz. A remetének nem volt többé mit innia, hiszen fogadalma tiltotta helyének elhagyását, így szomjan halt.

Egy másik történet egy Dömösön élt szerzetesről szól, akinek egyszer látomása volt, amelyben a szél fúvásában hallani vélte az angyalok hárfázását. Látomása után visszavonult a Szent Mihály-hegyi barlangba és remeteként élte tovább életét.

A másik említésre érdemes „üreg” Diósjenő közelében, a Kámor oldalában található, úgynevezett „Hugó-villa”. A napjainkban kalandvágyó turisták bivakszállásaként szolgáló apró kőfülke érdekességét az adja, hogy a helyi legendák szerint az utolsó börzsönyi betyár, Sisa Pista is megfordult itt, és a közelben található Csepegő-kői-barlangban is. A jó kis rejtekhelyek megközelítése nem egyszerű, technikás terep vezet hozzájuk!

Más legenda is fűződik a Kámor-hegyhez, leginkább a hegy tetején egykoron állott, Árpád-kori várhoz kötődően. A monda szerint, amikor a török csapatok feldúlták Kámor várát, a vár ura menekülés közben megparancsolta kocsisának, hogy egy nagy vasfazéknyi aranyat ásson el a vár tövében. Sok-sok évvel azután az egykori kocsis elmesélte fiainak a kincs rejtekhelyét, akik nem hittek neki, ám nagy szegénységükben végül csak felkeresték a helyet és csodák-csodájára rá is leltek a kincsre.

Egy másik történet szerint a Kámor lábánál van egy öreg mogyoróbokor. Ez a bokor az egykori vár csapóajtószerű kapujára nőtt rá. Minden évben, amikor virágvasárnapon a pap misézik, ez a csapóajtó a mogyoróbokorral együtt elmozdul a helyéről. A mise ideje alatt a nyílt kapun be lehet sétálni a barlang belsejébe, s az ott felhalmozott kincsekből annyit hozhat magával a szerencsés, amennyit csak tud. Az ajtó viszont csak addig áll nyitva, amíg a mise tart. Utána bezárul, legközelebb pedig csak egy év múlva tárul ki újra.

Ha már a legendáknál tartunk, a korábban említett Sisa Pista betyárról sem feledkezhetünk el. Sisa Pista, azaz Benkó István 1846. augusztus 9-én született Bátka-Dióspusztán (periratai szerint Zsunypusztán). Béresgazda apja a szokások szerint juhászbojtárnak adta keresztapja mellé Ilinybe. Itt került először szembe a törvénnyel, birkalopással gyanúsították meg. Ő ezt nem ismerte be, és nem is sikerült rábizonyítani, ennek ellenére Balázs Sándor pandúrőrmester kegyetlenül megkínozta a fiút. Sisa bosszút esküdött, hogy egyszer megöli megkínzóját. A szörnyű eset után sehol nem volt maradása, és mivel mindig is vonzotta a szabad élet, betyárnak állt. Törvényen kívül élt, de csak a gazdagoktól lopott, a szegényeket soha sem bántotta, erről számos írás tanúskodik. Azonban 1873. november 4-én beváltotta az ígéretét, és kegyetlenül megtorolta Balázs Sándoron a gyerekkori sérelmet… A gyilkosság után vérdíjat tűztek ki a fejére, és három vármegye összes pandúrja üldözte, majd elfogása után 20 évnyi börtönbüntetésre ítélték. Szabadulása után azonban jó útra tért az egykori betyár, Szokoly Alajos vadőrként alkalmazta, itt dolgozott 1910-ben bekövetkezett haláláig. Sírja a bernecebaráti öreg temetőben található.

A Börzsöny történelmének boncolgatásakor muszáj említést tenni a híres Drégely-várról is. 1552 júliusában itt próbálta maroknyi katonájával feltartóztatni Szondy György, Ali budai pasa 12000 fős török seregét. Az egyenlőtlen, bátor küzdelmet Tinódi Lantos Sebestyén, a korszak leghíresebb versmondójának krónikájából ismerhetjük. De Arany János is emléket állított a hős várvédőknek, a „Szondi két apródja” című művében.

„Felhőbe hanyatlott a drégeli rom,

Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja;

Szemközt vele nyájas, szép zöld hegy-orom,

Tetején lobogós hadi kopja.”

Arany János: Szondi két apródja (részlet)

Remete-barlang

Bori bianka, szerző