Invazív fajok: mit okoznak az állatvilágban?

2020 .január 28.

Invazív fajok

Az ökológiai változások az állatvilágra is rányomják bélyegüket. Olyan állatfajok tűnnek el, vagy válnak veszélyeztetetté, amelyek elengedhetetlen részei a biodiverzitás fennmaradásának. Hogyan jövünk ehhez mi, emberek és mik is azok az invazív fajok?

Korábban végigvettük, mit okoznak a káros emberi tevékenységek az erdőkben és a vizes élőhelyeken. Mind a szárazföldi, mind a vízi élőhelyek magját azonban az élőlények és azok sokfélesége alkotja. Hogyan hatnak rájuk az ökológiai változások?

A globalizáció megváltoztatta az élővilágot?

Az ökológiai változások miatt növény- és állatfajok válnak veszélyeztetetté vagy tűnnek el, míg mások megjelennek. Ehhez hozzájárul a világkereskedelem is, melynek hatására távoli kontinenseken őshonos élőlények kezdenek olyan területeken is megjelenni, ahol korábban nem éltek, vagyis az élővilág globális méretekben az egységesülés felé halad. 

A terjeszkedés természetes korlátjai korábban az óceánok és tengerek, a hőmérséklet, a távolság voltak, viszont a hajózással, repüléssel a fajok terjedésének ezen gátjai megszűntek. Az új jövevényeknek az ökológiai rendszerben meg kellett kapaszkodniuk, és ahhoz alkalmazkodniuk kellett. Erre egyesek – főként a tág tűrésű, generalista fajok – képesek voltak, a specialisták viszont nem. A világ különböző területein így azután új, úgynevezett invazív jövevényfajokkal találkozhatunk (vírusokkal, baktériumokkal, növényekkel, állatokkal). 

Nyestkutya
Harlekin katica

Hogyan kapnak teret az invazív fajok?

Ilyen változás miatt bizonyos, valamely adott területen honos faj a jövevények miatt visszaszorul. Példaként szolgál erre a hazai mocsári teknősöket kiszorító pirosfülű ékszerteknős vagy a hétpettyes katicák konkurensének számító Harlekin. A haszonnövények és a gyomok között szintén sok ilyet találunk. A kukorica például egyáltalán nem megfelelő természetes takarmánya a hazai kérődző nagyvadfajainknak, noha kezdjük „hozzászoktatni” őket. Az evolúció során azonban az emésztőtraktusuk nem a kukoricához igazodott, ezért fordulhat elő acidózis a szarvasoknál és őzeknél. 

A növényeket és állatokat előbb-utóbb követik az élősködőik is, mint azt a burgonyabogár esetében tapasztalhattuk. Az emlősök között is több példát tudnánk citálni, gondoljunk csak a mosómedvére vagy a nyestkutyára. Az ökológiai változásokat követni nem tudó fajok eltűnése természetes folyamat, azt megváltoztatni, befolyásolni nem szerencsés, így például a hód-visszatelepítés természettudományos és ökonómiai következményei kiszámíthatatlanok. 

A madarak és az emlősök között is sok invazív faj van! 

Örökre eltűnő fajok

A környezeti változások miatt az elmúlt évtizedekben a kipusztult fajok számát több százra vagy ezerre teszik. A haszonnövények intenzív technológiájú termesztése miatt a konkurens „gyomokat” minden rendelkezésre álló eszközzel jó ideje pusztítják. Ezzel a genetikai sokféleség is csökken. Az őshonos fogoly létszámcsökkenése egyértelműen ennek a számlájára írható, ugyanis a csibék életük első három hetében kizárólag gyommagvakat fogyasztanak, vagyis fogyasztanának – ha lenne…

Napjainkban a különböző fajok számát világszerte mindösszesen közel 30 millióra becsülik. Ebben a mikroorganizmusok is szerepelnek. A kihalási folyamat sajnos tovább gyorsul, a korábban tapasztalt sebesség akár ezerszeresére. Az IUCN – World Conservation Union veszélyeztetett fajok listája egyre bővül, a kutatók nem győzik követni és rögzíteni a bekövetkezett változásokat. Jelenleg a száz legveszélyeztetettebb fajából 25 növény, 24 emlős, 11 madár, 10 hal, 9 rovar és 7 hüllő.

Pechtol Szabolcs, alapító

Mit tehet az ember?

A természetes élőhelyek és az ökológiai sokszínűség fenntartása a mi feladatunk is. Az őshonos fajok figyelembevétele, a tudatos mezőgazdálkodás és az átgondolt állattartás lehet a kulcs.

A Bibliában Noé magát, családját és az állatokat is megmentette az özönvíztől. Hasonlóképp kellene cselekednünk nekünk is. Közös érdekünk, hogy az állatokat és azok élőhelyét is megmentsük!